top of page
Brännbart2.jpg

ÅTERVINNING OCH BRÄNSLE

I dagsläget är där ett stort fokus på att vi ska nyttja våra resurser till max, både ur ett materialåtervinningsperspektiv samt sett till energiåtervinning. Vi har möjligheten att hjälpa er hitta rätt avsättning för ert material samt vara till hjälp för förbränningspannor med mer material.

Brännbart

Är ni intresserad av att hitta nya möjligheter för brännbart avfall? 

Vi kan hjälpa till med mottagning, behandling och transport.

Trädgårdsavfall

Vi hjälper till med avsättning, behandling och transport av trädgårdsavfall. 

-Kompostering

-Biobränsle

Övrigt

-Byggavfall

-Rivningsavfall

-Schaktmassor

-Siktrester

Kontakta oss för att höra mer.

bottom of page