top of page
IMG_2524 3.jpg

BEHANDLING

Vi har avtal med ett flertal maskinentreprenörer, fjärrvärmeverk, sorteringsanläggningar och deponier främst för att få tillgång till avfallsflöden till utvecklingsarbete samt att få ihop kedjan mellan leverantör och slutkund.

Vårt uppdrag är att vara länken som skapar värden genom hela kedjan av partners.

GROVKROSSNING

FINKROSSNING

SORTERING

Beroende på vad för avfall ni har är kan vi gemensamt lägga en plan för rätt typ av behandling. Vi kan bistå med en helhet. 

bottom of page